taal en onthaal
Respect voor thuistaal

 


Op wereldschaal gezien, groeit de meerderheid van de kinderen op in een meertalige context. Volledige ééntaligheid is dus eigenlijk eerder uitzondering dan regel! Algemeen kunnen we stellen dat het opgroeien in meerdere talen voor veel kinderen gewoon deel uitmaakt van hun leven. Het kan erg verrijkend zijn en moet zeker niet worden geproblematiseerd.

Een veelgehoorde mythe is dat het spreken van de thuistaal de kennis van het Nederlands belemmert. Wetenschappelijk onderzoek haalt deze mythe onderuit door bewijs te leveren dat een goede kennis van de thuistaal de Nederlandse taalvaardigheid van kinderen bevordert. Het kind bouwt namelijk voort op de fundamenten die het al in de moedertaal verworven had. Hieruit vloeit het belang om de moedertaal goed te onderhouden: het niveau van de moedertaal is medebepalend voor het niveau van de nieuwe (Nederlandse) taal.

Deze indeling iw overgenomen uit de kijkwijzer 'het participatiehuis'. Meer weten? http:// www.ouderbetrokkenheid.be

Enkele taaltips voor ouders die hun kind opvoeden in een meertalige context.

 • Maak als ouder bewuste keuzes over de taalopvoeding van je kind.
 • Als er verschillende talen worden gesproken in je gezin, verbind dan elke taal zoveel mogelijk aan een persoon.
 • Spreek met je kind je eigen moedertaal of een taal die je goed beheerst en waarin je gevoelens en ideeën goed kan uitdrukken.
 • Zorg voor veel taal voor je kind: praten, voorlezen, zingen, gedichtjes, vrije tijd, …
 • Corrigeer je kind niet te snel, maar geef wel steeds het goede voorbeeld.
 • Doe inspanningen om de schooltaal te leren en te gebruiken tegen de leerkracht. Het heeft een positieve invloed op je kind.
 • Heb geduld met je kind en zorg dat er niet te veel leerdruk is.
 • Hou er rekening mee dat meertalige taalontwikkeling meer tijd vraagt.
 • Praat erover met anderen als je je zorgen maakt.
tip.png

 

Ouder en klas, school of oduerwerking. Deze indeling is overgenomen uit de kijkwijzer 'het participatiehuis'

Scholen zijn wettelijk gebonden aan een aantal regels betreffende communiceren in een andere taal.

Het welzijn van het kind moet wel altijd voorop staan en daarom zijn er enkele uitzonderingen op die regels mogelijk. In onderstaand artikel van Klasse vind je een overzicht  van de regels en wanneer men mag afwijken van deze regels.

In andere talen communiceren met ouders?

29 februari 2012 klaseetaal.jpg

Volgens de taalwetgeving is een school een openbare dienst. De wet zegt: communicatie mag enkel in het Nederlands. Alleen de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten vormen een uitzondering.  Wat mag en wat niet?

 

 

 

In de praktijk laat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in uitzonderlijke gevallen toch toe dat je vreemde talen gebruikt, namelijk als je communicatie aan vier voorwaarden voldoet:

1. Je blijft duidelijk een Nederlandstalige school, geen twee- of meertalige. Je gebruikt andere talen niet systematisch. Alleen in uitzonderlijke gevallen of als overgangsmaatregel.

2. Je hebt een goede reden om de vreemde taal te gebruiken, een bijzonder doel. Bijvoorbeeld: je wilt integratie bevorderen. Of je hebt belangrijke informatie voor personen die geen Nederlands kennen. Of je hebt dringend inlichtingen nodig van een anderstalige ouder.

3. Je gebruikt de vreemde taal altijd naast het Nederlands. Je anderstalige boodschap bevat niet méér informatie dan de Nederlandse. Ook geen andere informatie. Je vermeldt duidelijk dat het om een vertaling gaat.

4. Je anderstalige communicatie is alleen bestemd voor het anderstalige publiek en niet voor de Nederlandstaligen.

Je mag van ouders vragen dat ze de ontwikkeling van het Nederlands van hun kind stimuleren. Dat staat ook in de engagementsverklaring. Geef ouders ook volop kansen om Nederlands te leren. Zo beperk je het gebruik van andere talen.

Mag wel

- De meertalige affiche over school- en studietoelagen ophangen.

- Belangrijke info over een schooluitstap vertalen: vertrek- en aankomstuur, kostprijs.

- Tolken op het oudercontact.

 

Mag niet

- Aan anderstalige ouders info geven over de schooltoelage en niet aan de Nederlandstalige.

-  Aan alle Nederlandstalige ouders een meertalige brief meegeven.

- Ervan uitgaan dat alle anderstalige ouders een tolk nodig hebben.

 

Meer info: www.taalwetwijzer.be taalwetwijzer@vlaanderen.be, bereikbaar via het gratis telefoonnummer van de Vlaamse overheid 1700.

Overgenomen uit Klasse leraren

http://www.klasse.be/leraren/vraagantwoord/in-andere-talen-communiceren-...

 

 

ouderwerkingschool.png

Naast de bekende talentenboom, de hulpcheque, …  kan de ouderwerking een talen(t)kaart maken voor de ouders van de school. Ouders kunnen op de talen(t)kaart dan invullen welke talen ze allemaal spreken, begrijpen, schrijven en met wie.

Door de talen(t)kaart mee te geven aan de ouders, toon je aan de ouders dat je hun meertaligheid een meerwaarde vindt. Het geeft bovendien een mooi beeld van de verschillende talen van de ouders op school. Die schat aan informatie kan je zeker gebruiken bij verschillende activiteiten van de school en de ouderwerking.

Lijkt zo een talen(t)kaart je wel iets? De ouderkoepels ontwikkelden alvast een talen(t)kaart voor ouders die je hier kan downloaden, zo kan je meteen aan de slag!

De talen(t)kaart is gebaseerd op de talenpas voor kinderen en jongeren van het regionaal integratiecentrum Foyer. 

aanbevolen.png

 

ouderwerkingalleouders.png

Wil je ook wel meertalige ouders betrekken bij jullie ouderwerking maar verloopt dit niet zo vlot? Hieronder vinden jullie wat inspiratie…

Activiteiten

Zoek activiteiten waar taal geen hoofdrol speelt, maar waar de verschillende culturen de binding wordt. Sommige thema’s zijn hier heel dankbaar voor zoals eten, koken, de opvoeding van kinderen, …  Deze thema’s zijn herkenbaar voor iedereen en je hoeft mekaars taal niet te beheersen om hier samen rond te kunnen werken. Andere activiteiten zoals bv. een quizavond, zijn niet laagdrempelig want hierin speelt taal wel een hoofdrol.

Hieronder vind je een goed praktijkvoorbeeld van een activiteit waar een gemeenschappelijke taal niet nodig was om te kunnen starten, maar waar de verschillende thuistalen wel een mooie rol speelden in het eindproduct. 

Praktijkvoorbeeld:

kip%20zoekt%20kok.jpg

 

‘Kip zoekt kok’ is een laagdrempelige activiteit om allochtone ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. Het is een prima activiteit om mee te starten.

Allochtone ouders leren elkaar en elkaars cultuur kennen en gaan zich thuis voelen op school. Dit is een voorwaarde om verder te werken aan de band ouders-school. De verschillende talen van de ouders kwamen terug in het eindresultaat, de kookboek! 

Hier vind je meer informatie over dit project.

 

Als je interesse hebt in zo’n project kan je altijd contact opnemen met de ouderkoepels.

Zij bekijken samen met jou welke acties je hiervoor moet opzetten

Meertalig ouders aanspreken – verbinden

 • Je wil laaggeschoolde en anderstalige ouders graag informeren over wat een ouderraad doet? De vertaalfiches van Klasse helpen je hierbij. Een vertaalfiche bevat een basisboodschap in laagdrempelig Nederlands en in negen verschillende talen. Let er wel op dat je de vreemde talen niet systematisch gebruikt, maar echt uitzonderlijk. Zet naast de vertaling ook altijd de Nederlandse versie. Zo worden de tekstjes meteen ook een taalles voor anderstalige ouders.

Hier vind je de vertaalfiches rond de ouderraad:

http://www.klasse.be/leraren/33997/vertaalfiches-meertalig-communiceren-met-ouders/

http://www.klasse.be/leraren/files/2013/05/ouderraad.ned_.pdf (Nederlands)

http://www.klasse.be/leraren/files/2013/05/ouderraad.fr_.pdf (Frans)

http://www.klasse.be/leraren/files/2013/05/ouderraad.duit_.pdf (Duits)

http://www.klasse.be/leraren/files/2013/05/ouderraad.eng_.pdf (Engels)

http://www.klasse.be/leraren/files/2013/05/ouderraad.rus_.pdf (Russisch)

http://www.klasse.be/leraren/files/2013/05/ouderraad.arab_.pdf (Arabisch)

http://www.klasse.be/leraren/files/2013/05/ouderraad.tur_.pdf (Turks)

http://www.klasse.be/leraren/files/2013/05/ouderraad.spa_.pdf (Spaans)

http://www.klasse.be/leraren/files/2013/05/ouderraad.pool_.pdf (Pools)

http://www.klasse.be/leraren/files/2013/05/ouderraad.kroa_.pdf (Kroatisch)

 

 • Je wil anderstalige ouders helpen om zich thuis te voelen op school, in de buurt, … ? Misschien is het volgende project dan wel iets voor jullie!

www.sameninburgeren.be

Samen Inburgeren is de naam van een Vlaams model van inburgeringscoaching, waarbij vrijwilligers zich engageren om inburgeraars te ondersteunen bij hun inburgeringsproces, want inburgeren doen we samen. Deelnemen aan een lokaal initiatief Samen Inburgeren betekent tweewekelijks tijd maken voor boeiende ontmoetingen. "Bruggen tussen culturen worden opgebouwd en respectvol samenleven in diversiteit komt in zicht. Samen Inburgeren zet een interactief integratieproces in gang."

tip.png

 

meerweten.png

Enkele sites met tips en suggesties:

www.meertaligheid.be

www.kindentaal.nl

www.cteno.be

www.foyer.be