Taal en vrije tijd
Ouders
Ouder en klas, school of oduerwerking. Deze indeling is overgenomen uit de kijkwijzer 'het participatiehuis'

Boekenruilplek

Leuke boeken die je wil delen met anderen kunnen terecht op de boekenruilplek in de klas. Voorzie een plaats in de klas waar ouders leuke boeken kunnen achterlaten of interessante boeken kunnen meenemen. Je leert zo zeker weer wat nieuws kennen!

Thematuin op school

Een jaarthema kan aanleiding geven tot het aanleggen van een aangepaste thematuin op school. Bijvoorbeeld een kruidentuin in kader van gezondheid, een moestuin met vergeten groenten in kader van een historisch thema, een veldbloementuin in kader van milieu…. 

Kippenproject

Om de ecologische voetafdruk te verkleinen kan men de afvalberg verkleinen door kippen in te schakelen voor het verwerken van etensresten.  Ouders kunnen betrokken worden bij de organisatie en opvolging van zo’n kippenproject.  De zorg ervoor kan ook tijdens de vakantie het voorwerp zijn van onderling overleg.

Infotheek

Waarom geen infotheekje van ouders voor ouders organiseren op school, op de website van de ouderraad of op de website van de school? In deze infotheek kunnen interessante materialen die te maken hebben met onderwijs en opvoeding een plaats krijgen.

tip.png

 

ouderwerkingschool.png

Brede school

De omgeving van een school biedt heel veel kansen om zowel het leren voor leerlingen als voor ouders aangenamer en concreter te maken, ook tijdens hun vrije tijd. Ouders of andere betekenisvolle personen kunnen daarin een belangrijke rol opnemen.  Plaatselijke verenigingen (vrouwencentra, buurthuizen, jeugdhuizen…) kunnen, als ze van de schoolinfrastructuur gebruik mogen maken, meer kansen geven aan ouders om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.  Door in te zetten op een brede school kan men rechtstreeks en onrechtstreeks werken aan het taliger maken van  ouders. 

Meer weten?

aanbevolen.png

 

ouderwerkingalleouders.png

Heel wat ouderraden organiseren fantastische activiteiten. Op het eerste gezicht wordt dan niet aan taalbevordering gewerkt. Het tegendeel is waar. Door ouders en leerlingen te betrekken bij deze initiatieven werkt men aan integratie en aan taalstimulering.

Enkele voorbeelden:

Quiz met taalronde 

Wil je met de oudervereniging een quiz organiseren? En wil je er een taalronde in verwerken?

Wij maakten een kant-en-klare ‘taalronde’ voor jullie quiz.

Je kan ze hier downloaden:

Leesclub

Organiseer met de ouderwerking eens een leesclub voor alle ouders.  Tijdens deze bijeenkomsten lees je samen een kortverhaal, gedichten of een boek.  Ideaal om de leesmicrobe te pakken te krijgen!

Deel uitmaken van een leesclub is een speciaal gegeven. Het is meer dan enkel een boek lezen. Het verenigt mensen met verschillende achtergronden en introduceert nieuwe auteurs bij de deelnemers. Iedereen is welkom!

Dialectenavond

Een dialectenavond kan een avondvullend programma voor alle ouders zijn.  Je organiseert een avond met gezellige en grappige verhalen in het plaatselijk dialect. Nodig een aantal boeiende plaatselijke sprekers uit of organiseer een dialectenquiz. Je kan er zeker ook de heemkundige kring bij betrekken. En waarom geen leuke dialectliedjes of een toffe sketch als afwisseling?

Reisverhalen

Zomer… tijd om te dromen van warme stranden, kamperen in de tent, avonturen op de vespa. Onder de titel "Zonnige groeten uit … (naam gemeente)" kan je een initiatief organiseren om reisverhalen in de kijker te zetten.  Nodig enkele ouders uit die spannende, grappige en melodieuze reisverhalen komen vertellen.

Swingpaleis

Felice was in Vlaanderen een bekend mediafiguur. Zijn Chiro-roots maakten dat hij zeer creatief was in de programma’s die hij presenteerde. Het Swingpaleis wordt in heel wat scholen als formule gebruikt om ouders, leerlingen en leraren aan te zetten tot zingen en amusement.

Rekening houdend met het type school, kan de formule aangepast worden aan het doelpubliek. Waarom geen ouder met een migratieachtergrond een lied laten brengen in haar/zijn thuistaal?

Literatuurontbijt

Je dag kan niet meer stuk met een goed ontbijt en een portie cultuur erbovenop. Nodig daarom eens een auteur uit voor een voorleesmoment terwijl je geniet van een gezond ontbijt.

Cultuurfietstocht

Fietsen is ‘in’. Een cultuurfietstocht eveneens. Een fietstocht kan voor een kleiner en ruimer publiek worden georganiseerd. De stopplaatsen kunnen worden ‘opgeleukt’ met voorstellingen allerhande: een muzikaal intermezzo, een korte toneelvoorstelling, multi-culti opgevatte catering, … en het geheel is nog gezond ook.

Wijkverkennende spelen

De wijken waarin leerlingen wonen zijn een onontgonnen terrein wat betreft verhalen, wetenswaardigheden, geheime plekjes… Een speelse en ruim opgevatte zoektocht, voor jong en oud, ontsluiert alle geheimen van een wijk voor leerlingen, leraren en ouders.

Geleide bezoeken

Geleide bezoeken vormen een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met een brouwerij, een kunsthistorisch gebouw, een bibliotheek, een tentoonstelling… Een gids brengt je niet alleen kennis bij maar ook een goed gevoel voor taal.

Letsen

Promoveer het ‘letsen’ op school. Letsen staat voor ‘local exchange and trading system’ of ‘ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij.

Bv. ik help je bij het vertalen van een brief en in de plaats help jij me bij het maken van een lekkere Italiaanse minestrone.

aanbevolen.png

 

meerweten.png

www.iedereenleest.be

www.uitinvlaanderen.be

www.boekensite.gent

CVO’s (Centra voor volwassenenonderwijs) hebben een heel uitgebreid aanbod wat betreft vorming en opleiding. Surf naar de website van het CVO in jouw buurt en maak je keuze.

www.syntra.be: ontdek hier de praktijkgerichte opleidingen in jouw buurt!