Taal en beperkingen

 

Deze indeling iw overgenomen uit de kijkwijzer 'het participatiehuis'. Meer weten? http:// www.ouderbetrokkenheid.be

Dyslexie? Ga voor een luisterboek!

Met een kind met dyslexie in huis krijgt taal een heel nieuwe dimensie. Boeken lezen is een gehate opdracht, vragen in toetsen en opgaven begrijpen ze niet altijd, elke keer als er gedrukte tekst aan te pas komt, lopen kinderen of jongeren met dyslexie vertraging en frustratie op...  dylsexiehaatlezen.jpg

“Ik haat lezen!” is bij hen dan ook een vaak gehoorde uitroep. Luisterpuntbibliotheek en ADIBib slaan daarom de handen in elkaar met de campagne ‘Ik haat lezen!’. Ze reiken luisterboeken aan waarmee lezen toch mogelijk wordt en de achterstand wordt verkleind. Met Daisy-boeken en ADIBoeken kan lezen wel. Check ikhaatlezen.be.

Meer info? Klik hier.

Wil je graag posters en bladwijzer van de campagne? Deze kan je gratis krijgen via info@ikhaatlezen.be

tip.png

 

ouderwerkingschool.png

Leerlingen met taalproblemen … iedereen kent er wel eentje.

Ouders spelen een enorm belangrijke rol in het taalgebruik. Toch duiken er regelmatig problemen op: de thuistaal is anders dan de ‘instructietaal’ op school, het lezen wil niet lukken, de taalontwikkeling verloopt niet naar wens, dyslexie…

Op school doet men steeds meer inspanningen om leerlingen hulp te bieden. Deskundige leraren staan elke dag klaar om met aangepaste trainingsprogramma’s, hulpmiddelen en … om leerlingen oplossingen aan te bieden voor hun taalprobleem.

Ouders zijn goed geplaatst om deel te nemen aan het overleg rond het ‘zorgbeleid taal’ op school. Via hun kinderen ervaren ze of er een mooi aanbod is en of dit aanslaat.

Deze  'inspiratielijst zorgbeleid rond taalproblemen’ geeft ouders en ouderwerkingen een leidraad  waarmee ze samen met de school op zoek gaan in een constructief gesprek en helpt de ouderwerking om de hulp die de school biedt, in beeld te brengen: is er hulp? Hoe is ze uitgebouwd? Hoe wordt ze opgevolgd? Welke zijn de resultaten? Hoe wordt hierover gecommuniceerd? 

 

 

ouderwerkingalleouders.png

Hoe gaat de school om met taal en beperkingen?

Wat vinden ouders van de hulpmiddelen of strategieën die de school gebruikt?

Welke dyslexiesoftware wordt er op de school gebruikt en kan deze ook thuis zinvol zijn?

Wil je graag de stem van alle ouders hierover eens horen? 

Op zoek naar een kant-en-klare methodiek?

Let’s talk about…oudertafel.jpg

Organiseer eens een OUDERTAFEL!

Ouders die in de ouderraad of schoolraad zitten, kunnen een oudertafel organiseren om

te weten te komen wat er leeft bij ouders rond taal en beperkingen.

Als ouders zich gehoord en betrokken voelen, voelen ze zich welkom op school en gaan ze vlugger naar school komen voor een oudercontact of ouderactiviteit. 

Ga aan de slag met de uitgewerkte fiche! 

enkelaanbevolen.png

 

meerweten.png

Brochure als inspiratiebron bij de implementatie van ICT-hulpmiddelen binnen het zorgbeleid van de school

Technologie voor blinden, slechtzienden en mensen met dylexie of andere lees-of leerproblemen

Maak je website toegankelijk voor iedereen

Over toegankelijk internet voor mensen met een beperking

Gratis pictogrammen en visualisaties

KOC, kenniscentrum hulmiddelen (Hulpmiddelen voor personen met een handicap)

Meer informatie over veel gebruikte dyslexiesoftware: Kurzweil en Sprint

Uitgeverij met leermiddelen voor mensen met een leesbeperking bv. praatboeken, fototaal, serie praktische vaardigheden in beeld…

Groot aanbod van hulpmiddelen en symbolensoftware voor iedereen die moeite heeft met communiceren (materialen, software, cursussen…).

Nederlandslezen.be verzamelt boeken voor volwassenen en jongeren die een boek in eenvoudig Nederlands willen lezen.